Servisní činnost v potravinářské a zemědělské oblasti

Vůně pečiva

 

Měření emisí:

Jsme držiteli oprávnění vydaného Českou inspekcí životního prostředí pro provádění měření emisí oxidu dusíku, oxidu uhelnatého a dále pak stavových veličin plynů a koncentrace kyslíku.

Vyhláška č.97/2000Sb., která je v platnosti od 10.4.2000 nařizuje provádět měření emisí vždy po:

 • kolaudaci, po každé změně paliva, po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce či vybavení zdroje, který by mohl vést ke zvýšení emisí
 • jako např. výměna hořáku, rekonstrukce cyklotermu pece, montáž vyvíječů páry atd. měření musí být provedeno do šesti měsíců od nastalé skutečnosti
 • jednou za tři roky u kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva o tepelném výkonu vyšším než 1 MW.
 • jednou za pět let u ostatních středních zdrojů znečištění

 

Plynové hořáky

Pekárny:

V oblasti pekáren se zaměřujeme na servis a rekonstrukce pekařských pásových pecí vyrobených v TMS PARDUBICE.

Všechny práce provádějí pracovníci s mnohaletou praxí, vlastnící předepsané oprávnění k této činnosti.

Na peci PPC provádíme mimo servisu výměnu hořáků a ovládacích pultů.

Výměna hořáků starších typů za nové Vám uspoří náklady na provoz, údržbu a zvýší spolehlivost provozu pecí.

Nabízíme Vám:

 • Uzavření dlouhodobé servisní smlouvy pro provádění servisních prací a revizí na plynových hořácích pekařských pásových pecí za výhodnějších finančních podmínek.
 • Servis provádějí pracovníci s předepsanou kvalifikací ,vlastnící příslušná oprávnění.
 • Termíny k provádění kontrol, revizí a zaškolení obsluhy plynových spotřebičů jsou poté vedeny v naší databázi a nemusíte se tudíž obávat prošlých termínů při kontrolách Českého inspektorátu bezpečnosti práce
 • Kontrola revizní knihy a provozního řádu plynové pece, případně vyhotovíme novou.
 • revize plynových zařízení, prohlídka strojního zařízení a cyklotermu pece. Na zjištěné závady Vám vyhotovíme nabídku na jejich odstranění.

 

Pekárna Pekárna

Krmivárny:

Naše společnost v této oblasti těží z mnohaletých zkušeností s projekcí, výrobou, montáží a v neposlední řadě servisem těchto zařízení.

Pro naše zákazníky zajišťujeme provádění středních generálních oprav strojů a dodávky náhradních dílů pro stroje z výrobního programu zaniklé společnosti TMS Pardubice.

Servisní oddělení společnosti T-mont s.r.o. zajišťuje pro níže uvedené stroje veškeré servisní práce a dodávky náhradních dílů. Nejčastěji vyměňované náhradní díly máme stále skladem. Na dodávané stroje poskytujeme 12 měsíční garanci.

 • čistička – aspirátor ASP 750 -čistička – aspirátor ASP 630
 • dávkovač DK 4 -předčistička P0 750
 • elevátory řady EV a EK -chladící kolony TMS
 • oklepávací filtry řady FS -redlery
 • tepelné výměníky -sušáky obilí
 • výroba a montáž aspiračního potrubí

 

elevátorelevátor silosilo na obilí